Välkommen till ALVARGÅRDEN I KASTLÖSA PÅ SÖDRA ÖLAND

Vi, familjen Sabel, är de nya ägarna till Alvargården och en ny hemsida håller just nu på att byggas. Vi ska fortsätta driva verksamheten som B&B och café/restaurang, vi kommer också att arrangera föreläsningar, seminarier, workshops och kurser inom film och andra kulturella områden.

Mer information på hemsidan inom kort.

Vänliga hälsningar, Dan Sabel