Skörheten

SKÖRHETEN, är en mycket intressant film och berör oss alla! Det blev också ett intressant samtal efter filmvisningen med psykologen, Frida Johansson Metso. Tack Frida!! Publiken deltog engagerat i samtalet och det blev många frågor och flera svar – vad vi människor har gemensamt och vilka våra mest grundläggande behov och egenskaper är. Ahang ifrågasatte också begreppet “psykisk ohälsa” – många gånger kanske det handlar om vårt “samhälles ohälsa”, och inte att individen är sjuk. Vad är de egentliga orsakerna till att så många mår dåligt i vårt land..? Det är en fråga vi skickar vidare till alla våra folkvalda makthavare…