Hur kan våra drömmar om natten bidra till att öka vår kreativitet? Hur kan arbetet med så kallade riktade drömmar lösa upp skapandet när det knutit sig så att vi inte kan komma vidare? Metoden Embodied Imagination har utvecklats för att göra just detta – ge oss tillgång till drömmens verklighet för att där hitta inspiration och nya infallsvinklar och, inte minst, tillit till det intuitiva.

Ingrid Blidberg har arbetat som teaterproducent, konstnärlig ledare, teaterchef och dramaturg. Ingrid är, efter tre års utbildning i USA, legitimerad ’Embodiment Practitioner’.

Nu presenterar Ingrid metoden Embodied Imagination med en demonstration på Alvargården Film & Kulturcenter.

Janet Sonenberg, professor i teater och musik vid MIT (The Massachusetts Institute of Technology), har tillsammans med drömterapeuten Robert Bosnak utvecklat metoden för skådespelare, regissörer och andra kreativa yrken. Professor Sonenberg har också skrivit boken, ”Dreamwork for Actors”.